ginkluotė

ginkluotė
ginkluotė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įvairių ginklų rūšių ir jų naudojimo priemonių kompleksas; sudedamoji karo technikos dalis. Ginkluotę sudaro: ↑ginklai, jų leidimo, taikymo, valdymo ir kt. techninės priemonės, kuriomis aprūpinami kariuomenės vienetai, laivai, įvairių pajėgų rūšių junginiai. Ginkluotę skiria pagal priklausomybę tam tikrai GP (pajėgų) rūšiai, kariuomenės vienetui – SP, OEG, artilerijos, armijos, divizijos, brigados, bataliono, kuopos ir pan. Ginkluotė; pagal naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemones – aviacijos, laivų, tankų ir kt. Atskiros ginkluotės rūšys t. p. skiriamos pagal veikimo principą, paskirtį, konstrukcinius ypatumus, siuntimo į taikinį būdus ir kt. požymius. atitikmenys: angl. armament; weapon rus. вооружение ryšiai: dar žiūrėkginklai dar žiūrėkginkluotės kompleksas dar žiūrėkginkluotės sistema

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ginkluotė — ginkluõtė dkt. Sausumõs kariúomenės, divi̇̀zijos ginkluõtė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ginkluotė — ginkluõtė sf. (2) Š, BŽ125 apginklavimas: Visa ginkluotė rodėsi jiems be galo graži rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • etatinė ginkluotė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginkluotė ir kt. karo technika, esanti karinio vieneto etatų sąraše. Ją sudaro ginkluotė ir papildomos techninės priemonės, reikalingos jai naudoti, kovos veiksmams rengti, atlikti ir aprūpinti. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerinė aviacijos ginkluotė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aviacijos ginkluotė oro, antžeminiams ir jūrų taikiniams naikinti sviediniais (kulkomis, granatomis). Artilerinę aviacijos ginkluotę sudaro aviacinės patrankos, kulkosvaidžiai ir granatsvaidžiai, įmontuoti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • prieštankinė ginkluotė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įvairių rūšių ginklai ir jų naudojimo priemonės tankams ir kt. šarvuotiesiems taikiniams naikinti. Prieštankinė ginkluotė gali būti naudojama ir priešo kariams kauti, ugnies priemonėms naikinti. Prieštankinei… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos ginkluotė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginkluotės rūšis, kurią sudaro pabūklai su šaudmenimis, ugnies valdymo ir šaudymo aprūpinimo priemonėmis. Tokia ginkluote ginkluojami artilerijos vienetai ir karo laivai. Platesne prasme artilerijos ginkluotei… …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketinė aviacijos ginkluotė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Aviacijos ginkluotė, kurią sudaro įvairių tipų raketos. Raketinė aviacijos ginkluotė yra: ↑ aviacijos raketų kompleksas, reaktyvinė salvinės ugnies sistema (antžeminiams taikiniams… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • tabelinė ginkluotė — statusas T sritis Gynyba ryšiai: žiūrėk – etatinė ginkluotė …   Artilerijos terminų žodynas

  • įprastinė ginkluotė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Visa ginkluotė, išskyrus masinio naikinimo ginklus. Skirstoma į kelias dideles kategorijas – aviacija; artilerija, šarvuočiai ir tankai; valdymo ir radioelektroninės sistemos; raketos; koviniai laivai.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • artilerinė laivo ginkluotė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerinių įrenginių kompleksai – pagrindinio (didelio) kalibro, universalieji (vidutinio kalibro) ir zenitiniai (mažo kalibro) pabūklai. Dar gali būti saliutiniai pabūklai. Įrengiami antvandeniniuose laivuose …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”